“Ovo je korak dalje. Vjerujemo da ćemo i tu biti svjetli primjer jednog potpuno novog načina otvaranja informacija građanima”, rekao je gradonačelnik Pule, Boris Miletić na predstavljanju projekta kojeg su nazvali Pula na dlanu.

 

Sve o gradu na jednom mjestu

Na isti način, putem istog sučelja, grafički i tablično, jednostavno, interaktivno, zanimljivo, građani dobivaju potpunu sliku o svom gradu. Trendovi kretanja proračuna, poduzetništva, turističkih pokazatelja te struktura istog prema raznim kriterijima, mogućnost pretraživanja, analize i rangiranja svih tvrtki u gradu…