Grad Poreč + Opencity.hr = projekt “Pogled na Poreč”

Grad Poreč pridružio se najmodernijim gradovima u Hrvatskoj pružajući svojim građanima podatke o poduzetništvu, tvrtkama, turizmu i stanovništvu putem našeg rješenja i jedinstvene openCity platforme za otvaranje podataka grada. Time se stvara dodatni kanal komunikacije grada prema građanima i grade temelji za kvalitetnu participaciju građana u razvoju zajednice u kojoj žive.

https://www.opencity.hr/porec/

Koristeći suvremene IT tehnologije, građani Grada Poreča mogu „upoznati“ svoj grad, analizirati kretanje i strukturu gospodarstva u gradu, analizirati i rangirati sve tvrtke sa sjedištem u gradu, dobiti informacije o kretanju noćenja i dolazaka turista prema porijeklu gostiju i smještajnim kapacitetima, kao i informacije o strukturi stanovništva, prirodnom prirastu, zaposlenosti i nezaposlenosti.