HR  ↓

dS : gospodarstvo

Moderan grad. Informirani građani.
DS Gospodarstvo je interaktivna vizualizacija koja građanima pruža cjelovitu sliku gospodarstva u njihovom gradu.

C2C

cities to citizens

Gradovi građanima

DS | Gospodarstvo je vizualizacija kojom grad svojim građanima na istovjetan način putem istog sučelja pruža detaljan uvid u sva važna kretanja u gradu. Svojim srednjoškolcima i studentima grad pruža podlogu i alate da istražuju i analiziraju svoj grad po svim segmentima.

Jednostavno, ali opširno

Trendovi kretanja gospodarskih pokazatelja, struktura poduzetnika prema veličini, djelatnostima, vlasništvu

...

Kretanje turističkih pokazatelja, pokazatelja zaposlenosti, strukture stanovništva

...

Mogućnost pretraživanja, analiza i rangiranja tvrtki u svom gradu po raznim kriterijima

Moduli

Grad Osnovno

Osnovne informacije o strukturi i kretanju gospodarstvih pokazatelja u gradu

Tvrtke Osnovno

Omugućuje pregled kretanja financijskih pokazatelja svake tvrtke u gradu

Analiza Grada

Pruža detaljnu analizu gospodarstva grada prema raznim kriterijima

Analiza Tvrtki

Omogućuje filtriranje, listanje i rangiranje tvrtki u gradu prema odabranom kriteriju

Za više informacija
kontaktirajte nas   ❯❯